bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 06.03.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Uchwały 2017

Uchwały podjete na sesji w dniu 30 stycznia 2017r.

Uchwała nr XXIII/176/2017 w sprawie: zmian budżetu Gminy Stary Targ na 2017r.

Uchwała nr XXIII/177/2017 w sprawie: utworzenia Przedszkola Szamorządowego w Starym Targu.

Uchwała nr XXIII/178/2017 w sprawie: planu pracy Komisj Rewizyjnej Rady Gminy

Uchwały podjęte na sesji w dniu 15 lutego 2017r.

Uchwała nr XXIV/180/2017 w sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Rodziny Sierakowskich w Waplewie Wielkim.

Uchwała nr XXIV/181/2017 w sprawie: projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Stary Targ do nowego ustroju szkolnego.

Uchwały podjęte na sesji w dniu 23 lutego 2017r.

Uchwała nr XXV/ 182/2017 w sprawie: wyznaczenia jednostki organizacyjnej_ Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu do realizacji zadań z zakresu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin " Za Życiem".

Uchwała nr XXV/183/2017 w sprawie: przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ofiar Przemocy w Gminie Stary Targ na lata 2017- 2020.

Uchwała nr XXV/184/2017 w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Satry Targ nr XX/143/2016 z 13.10.2016 ogłoszonej w Dz.U. z 9 grudnia 2016r. poz. 4386) (zmiana I).

Uchwała nr XXV/185/2017 w sprawie: przystapienia do modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na działkach 167, 164, 200 i części działki 200 obręb Kalwa.

Uchwała nr XXV/186/2017 w sprawie: odwołania Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Usług i Przemysłu oraz Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.

Uchwała nr XXV/187/2017 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Usług i Przemysłu oraz Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.Opublikował: Alicja Kowalczyk
Publikacja dnia: 06.03.2017
Podpisał: Alicja Kowalczyk
Dokument z dnia: 13.01.2017
Dokument oglądany razy: 689