bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.01.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Ochrona Środowiska

♦   ♦   ♦   ♦   ♦   ♦   ♦   ♦   ♦   ♦   ♦   2017   ♦   ♦   ♦   ♦  ♦   ♦   ♦   ♦   ♦   ♦   ♦


wnioski o udzielenie dotacji celowej na demontaż, transport i utylizacje wyrobów zawierających azbest ogłoszenie


Harmonogram usług wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Stary Targ, świadczonych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "COMPLEX" Tomasz Grzmil w 2017 roku ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     2016     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦


obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia wraz z rurociągiem teletechnicznym dla potrzeb farmy wiatrowej Dzierzgoń - Stary Targ obwieszczenie


Na terenie Gminy Stary Targ odbędzie się taksacja terenowa lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, w terminie od 1lipca do 15 września 2016 r.

Informacja dot. prac taksacyjnych obejmujących lasy i grunty leśne


Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Jodłówka

Pismo w związku z wystąpieniem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku di FSC o zgodę (derogację) na użycie środka ochrony roślin Fastac Las 15 S.C. prowadzona jest procedura konsultacji społecznych.


Harmonogram szczepienia psów przeciwko wściekliźnie w Gminie Stary Targ

w 2016 roku.


zgłaszanie uwag i wniosków oraz zapoznanie sie z materiałami w sprawie przedsięwzięcia Budowa elektrowni wiatrowej Stary Targ(1).pdf

Informacja dotycząca szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne

Obwieszczenie dotyczące oddziaływania środowiska w sprawie budowy elektrowni wiatrowej Stary Targ działka nr 15/2

Obwieszczenie dotyczące oddziaływania środowiska  w sprawie budowy parku wiatrowego

Kalwa


Ogłoszenie :dotyczące udzielania dotacji celowej na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Stary Targ


Harmonogram usług wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Stary Targ 2016 "COMPLEX" Tomasz Grzmil♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦      2015     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Targ- edycja 2015


AZBEST 2015r.

Informacja Wojewódzkiego Lekarz Weterynarii  w sprawie wyłożonych  przynęt do

zwlaczania wścieklizny u lisów!!!!!!

Informacja Ministra Środowiska w sprawie rozpoczęcia wykonania wieloobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019 obejmującej lasy stanowiące własność Skarbu Państwa oraz niestanowiące własności Skarbu Państawa


Nowy harmonogram na usługi wywozu odpadów na IV kwartał 2015r.!!!!

Informacja: dotycząca zbierania pojemników na odpady komunalne na terenie Gminy Stary Targ.


DROGI dla NATURY:

- notatka o programie,

- sadzenie drzew,

-informacja o rosnących drzewach


Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Targ za rok 2014

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Stary Targ w 2014 roku


Harmonogram wywozu odpadów komunalnych gm. Stary Targ- 2015 EKO STANDARD♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     2014     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦

Informacja dotycząca azbestu

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Targ na lata 2012-2032

Obwieszczenie: Obwieszczenie Photoenergy.pdf  24.04.2014r.

Obwieszczenie: Obwieszczenie Wind Farm.pdf  07.04.2014r.

Harmonogram wywozu odpadow komunalnych gm_ Stary Targ - 2014 EKO STANDARD.pdf♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦    ♦     2013     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦     ♦    ♦     ♦     ♦

Informacja: Informacja dotyczaca azbestu.pdf

Obwieszczenie: obwiszczenie wiatraki 3_12_2013.pdf

Obwieszczenie: obwieszczenie wiatraki wszczecie postepowania decyzja srodowiskowa.pdf

Obwieszczenie : budowa elektrowni wiatrowej "Tropy Sztumskie 59/4" wraz z infrastrukturą  towarzysząca o mocy nominalnmej do 2,5MW, na działce nr 59/4 w obrębie Tropy Sztumskie gmina Stary TargOpublikował: Katarzyna Borsuk
Publikacja dnia: 17.01.2017
Podpisał: Agnieszka Orlich
Dokument z dnia: 17.01.2017
Dokument oglądany razy: 4 893