bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 22.12.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja- GOPS

Urząd Gminy

Gmina Stary Targ położona jest w południowo wschodniej części województwa pomorskiego, sąsiaduje z gminami: Sztum, Mikołajki Pomorskie, Dzierzgoń, Stare Pole i Malbork. Z dniem 1 stycznia 2001 r. stała się częścią powiatu sztumskiego. Gminę zamieszkuje 6.821 osób (1 lipiec 2003 r.), przez jej teren przebega ważny szlak drogowy Malbork - Iława. Zajmuje powierzchnię 14.104 ha, z czego 80,8 % to użytki rolne. W gminie zarejestrowanych jest około 150 podmiotów gospodarczych. W ostatnich latach wiele uwagi i środków finansowych przeznaczono na poprawę życia mieszkańców i rozwój gospodarczy gminy.Terytorialnie gmina podzielona jest na 14 sołectw i swym zasięgiem obejmuje 40 miejscowości.

Urząd Gminy Stary Targ
ul. Świerczewskiego 20
82-410 Stary Targ
NIP 579-154-17-45

telefon 55 6405050
fax 55 2776289
e-mail: sekretariat@gminastarytarg.pl

U.G. czynny: poniedziałek - piątek od 7.00 do 15.00


wszelkie kwoty z tytułu zobowiązań należne Gminie Stary Targ prosimy wpłacać na rachunek bankowy nr 40 8309 0000 0011 3218 2000 0070 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Sztumie oddział Stary Targ


ogłoszenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczące wsparcia i pomocy w formie żywności

1) jablka

2) ogłoszenie dary


***

OGŁOSZENIE

Odnawialne Żródła Energii dla mieszkańców z dofinansowaniem do 85%

Informujemy, iż na terenie GMINY STARY TARG odbędzie się nabór deklaracji/ ankiet odnośnie dofinansowania do odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowalnych zgodnie z Działaniem Regionalnego Programu Operacyjnego 10.3.1 "Odnawialne źródła energii", Oś Priorytetowa X "Energia"

Ogłoszenie dotyczace deklaracji***

Prosimy o wypełnianie deklaracji uczestnictwa w projekcie *** 

(formularz deklaracji dostępny również w siedzibie Urzędu Gminy

Termin składania deklaracji 30.12.2016 r.

*********************************************************

OPŁATA WIZJI LOKALNEJ***

Wszystkich Państwa, którzy zadeklarowali chęć udziału w projekcie prosimy o wpłatę 200 zł (dwieście złotych) koniecznie przelewem, licząc za każdą wizję (za każdą złożoną ankietę). Wpłata nie będzie podlegała zwrotowi i nie będzie brana pod uwagę w ewentualnych rozliczeniach.

Wpłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 2016 r. na konto:

BS Sztum o/Stary Targ 40 8309 0000 0011 3218 2000 0070

W tytule należy napisać:

Imię i Nazwisko, miejscowość z dopiskiem:

Wejście techników (wizja lokalna na działce) instalacja OZE Dzialanie 10.3.

***druki do pobrania

***


KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE
ZMIANY NAZW ULIC
W STARYM TARGU

W związku z wejściem w życie Ustawy „Zakaz propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 744 ) Rada Gminy Stary Targ ogłasza konsultacje społeczne w sprawie nowych nazw ulic w Starym Targu:
1. 22 Lipca
2. Gen. Karola Świerczewskiego
Propozycje nowych nazw ulic wraz z uzasadnieniem należy składać w formie pisemnej, w sekretariacie Urzędu Gminy w Starym Targu, ul. Świerczewskiego 20 pokój nr 5, lub drogą elektroniczną na adres biurorady@gminastarytarg.pl . Termin nadsyłania propozycji – 31.10.2016 r.

Informacja dotycząca składania podań    

wniosek złożony bez wskazania osoby

                                           

                                                    INFORMACJA !!!!!

Deklaracje podatkowe-

załącznik nr 1- informacja w sprawie podatku od nieruchomości

załącznik nr 2- informacja w sprawie podatku rolnego

załącznik nr 3- informacja w sprawie podatku leśnego

załącznik nr 4-deklaracja na podatek od nieruchomości

załącznik nr 5-deklaracja na podatek rolny

załącznik nr 6- deklaracja na podatek leśny

Uchwały podatkowe obowiązujące w 2016r. znajdują się w zakładce Rada Gminy- uchwały 2015r

________________________________________________________________________

 KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZMIANY NAZWY ULIC                                                                                              


do konsultacji projekt statutu sołectwa

_____________________________________________________________________

Linki:

Opłaty za korzystanie ze środowiska www.bip.pomorskie.eu/Article/id,145.html

ostrzeżenia meteorologiczne dla województwa pomorskiego www.gdansk.uw.gov.pl/urzad/ostrzezenia-meteorologiczne

Monitor Polski: http://monitorpolski.gov.pl

Dziennik Ustaw: http://dziennikustaw.gov.pl

E-alternatywne przedszkola w powiecie sztumskim: http://www.e-przedszkola.pl

nabór do projektu "R@zem w sieci - Integracja cyfrowa mieszkańców Gminy Stary Targ"  /CCF20140709.pdf

System Informacji Przestrzennej Gminy Stary Targ starytarg.e-mapa.net

Zarządzenie Wójta w sprawie  konkursu projektów na wspiercie rozwoju sportu- informacja- uchwała


dotacje na założenie działalności gospodarczej termin naboru wniosków do 16 grudnia 2016r.:

POWIŚLAŃSKI  INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCÓW informacja ( zakładka Projekt 5.7) www.kppt.pl


dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej i dodatkową pomoc finansową nawet przez 12 miesięcy - rekrutacja do projektu rozpoczyna sie 19 grudnia 2016r. - liczba miejsc ograniczona

REGIONALNE  TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. projekt "KIERUNEK BIZNES"  informacja

www.rti.dzierzgon.com.pl


bezzwrotne dotacje na założenie własnej działalności w ramach projektu "IDEALNY SZEF - TO JA" -  rekrutacja do 20 stycznia 2017r.

www.dotacjepomorskie.zgd.com.pl/dokumenty-do-pobrania/

informacja

Aktualności

Nowa strona BIP

24.08.2013

Witamy w na nowym bip-e Urzędu Gminy w Starym TarguOpublikował: Justyna Paździoch
Publikacja dnia: 22.12.2016
Podpisał: Paweł Kaszyński
Dokument z dnia: 22.12.2016
Dokument oglądany razy: 113 436