bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetargi 2016


Przetarg na oczyszczalnię ścieków wraz z przyłączeniem wszystkich budynków w miejscowości  Pozoli

odpowiedzi na pytania 2

odpowiedź nr 3

19.09.2016 r. Przedmiot zamówienia: Remont budynku mieszkalnego Grzymała 5 wraz z wymianą pokrycia dachowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Przedmiar robót

Opis techniczny

Elewacja boczna I

Elewacja boczna II

Elewacja Frontowa

Elewacja tylna

Rzut parteru

Rzut piętra

Rzut poddasza

Widok dachu

STWiOR19.09.2016 r. Przedmiot zamówienia: Wykonanie oczyszczalni ścieków wraz z podłączeniem wszystkich budynków mieszkalnych w miejscowości Pozolia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Odpowiedzi na pytania 1

SIWZ - poprawiona

zał. 4 do SIWZ- poprawiony

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Przedmiar robót elektryka

Przedmiar robót kan. sanitarnej

Przedmiar drogowa

Spis treści

Strona tytułowa zbiorcza

Strona tytułowa drogowa

Decyzja celu publicznego

Decyzje i izby sanitarna

E-1 Elektryka

E-2 Elektryka

E-3 Elektryka

Pozolia 2 drogowa

Projekt budowlany elektryka

Projekt budowlany drogowa

Projekt budowlany elektryka.

Projekt budowlany sanitarna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

STWiOR Oczyszczalnia


Zapytanie ofertowe dot.: Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na trenie Gminy Stary Targ.
Opublikował: Justyna Paździoch
Publikacja dnia: 13.10.2016
Podpisał: Grzegorz Przytuła
Dokument z dnia: 13.10.2016
Dokument oglądany razy: 8 258