bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.09.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie postanowienia

Decyzje Środowiskowe


Obwieszczenie RDOŚ "Budowa elektrowni wiatrowej "Jurkowice (79)" wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy nominalnej do 2,5 MW na działce nr 79 w obrębie ew. Jurkowice, w gminie Stary Targ" (19.09.2016 r.)


Obwieszczenie RDOŚ "Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Żuławka Sztumska, Chojty, Bukowo, Poliksy, Tropy, Waplewo, Stary Targ, Budzisz, PGR Trankwice w gminach Dzierzgoń oraz Stary Targ, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (w tym stacją transformatorową wysokiego napięcia)" (15.07.2016 r.)


Obwieszczenie RDOŚ elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Żuławka Sztumska, Chojty, Bukowo, Poliksy, Tropy, Waplewo, Stary Targ, Budzisz, PGR Trankwice w gminach Dzierzgoń oraz Stary Targ, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (w tym stacją transformatorową wysokiego napięcia)" (30.06.2016 r.)


Zawiadomienie o wszczęciu postepowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Rozbudowa Podstacji Trakcyjnej PT Mleczewo

Obwieszczenie  RDOŚ w sprawie "Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Żuławka Sztumska, Chojty, Bukowo, Poliksy, Tropy, Waplewo, Stary Targ, Budzisz, PGR Trankwice w gminach Dzierzgoń oraz Stary Targ, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą  ( w tym stacją transformatorową wysokiego napięcia)

Obwieszczenie RDOŚ w sprawie"Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Żuławka Sztumska, Chojty, Bukowo, Poliksy, Tropy, Waplewo, Stary Targ, Budzisz, PGR Trankwice w gminach Dzierzgoń oraz Stary Targ, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (w tym stacją transformatorową wysokiego napięcia)" (15.03.2016r.)


Obwieszczenie Wójta gminy Stary Targ w sprawie "Budowa elektrowni wiatrowej Jurkowice (79) wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy nominalnej do 2,5 MW na działce nr 79 w obrębie ew. Jurkowice, w gminie Stary Targ" (16.12.2015r.)


Obwieszczenie RZGW o sporządzeniu i podaniu do publicznej wiadomości projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki (30.11.2015r.)


Obwieszczenie RDOŚ w sprawie "Budowy elektrowni wiatrowej "Tropy Sztumskie (59/4)" o mocy nominalnej do 2,5 MW na dzialce nr 59/4 obręb ewidencyjny Tropy Sztumskie, w gminie Stary Targ (25.11.2015r.)


Obwieszczenie RDOŚ w sprawie "Budowy elektrowni wiatrowej "Tropy Sztumskie 53" wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy nominalnej do 2,5 MW na działce nr 53 w obrębie ew. Tropy Sztumskie" (17.11.2015r.)


Obwieszczenie RDOŚ w sprawie budowy zespołu elektrowni wiatrowych w obrębie geodezyjnym Żuławka Sztumska, Chojty, Bukowo, Poliksy, Tropy, Waplewo, Stary Targ, Budzisz, PGR Trankwice w gminach Dzierzgoń oraz Stary Targ, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (w tym stacją transformatorową wysokiego napięcia) (10.11.2015r.)


Zawiadomienie- Obwieszczenie Burmistrza Dzierzgonia o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa Parku Wiatrowego Kalwa- zespołu 8 elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną" (16.10.2015r.)


Obwieszczenie RDOŚ dot. "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m.Malbork do granicy województwa" (30.09.2015r.)


Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ Budowa elektrowni wiatrowej Tropy Sztumskie 59-4 (28.09.2015r.)


Obwieszczenie RDOŚ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na środowisko dla "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m.Malbork do granicy województwa" (04.09.2015r.)


Obwieszczenie  Wójta Gminy o wydaniu decyzji na Budowę elektrowni wiatrowej Tropy Sztumskie 53 (10.09.2015)

Obwieszczenie RDOŚ w sprawie Budowy Elektrowni Wiatrowych (26.08.2015r.)


Obwieszczenie RDOŚ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m.Malbork do granicy województwa" (21.08.2015r.)


Obwieszczenie Budowa elektrowni wiatrowej Tropy Sztumskie 53 (17.08.2015r.)


Obwieszczenie RDOŚ w sprawie Budowy Elektrowni Wiatrowych (29.07.2015r.)


Obwieszczenie RDOŚ o zkończeniu postępowania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej 515 od granicu m. Malbork do granicy województwa"


Obwieszczenie Budowa elektrowni wiatrowej Stary Targ 15/2 (21.04.2015r.)

Obwieszczenie Budowa elektrowni wiatrowej Jurkowice 79  (21.04.2015r.)


Obwieszczenie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515


Obwieszczenie RDOŚ w sprawie Budowy Elektrowni Wiatrowej


Obwieszczenie RDOŚ o wszczęciu postępowania Rozbudowa drogi wojewódzkiej 515


Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla Budowy Elektrowni Wiatrowych


Obwieszczenie RDOŚ Olsztyn w sprawie Budowy Elektrowni Wiatrowej-1


Obwieszczenie RDOŚ o wystąpienie o opinię w sprawie Budowy Elektrowni Wiatrowych-1


Obwieszczenie RDOŚ wszczęcie postępowania w sprawie Budowy Elektrowni Wiatrowej


Obwieszczenie - Budowa elektrowni wiatrowej Tropy Sztumskie 59-4

Obwieszczenie - Budowa elektrowni wiatrowej Tropy Sztumskie 53


Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej - budowa instalacji zbiorowej na gaz płynny


Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania - budowa elektrowni wiatrowej Tropy Sztumskie 59-4

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania - budowa elektrowni wiatrowej Tropy Sztumskie 53

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania - budowa elektrowni wiatrowej Stary Targ 15-2

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania - budowa elektrowni wiatrowej Jurkowice 79


Obwieszczenie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - budowa elektrowni wiatrowej Tropy Sztumskie 59-4

Obwieszczenie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - budowa elektrowni wiatrowej Tropy Sztumskie 53

Obwieszczenie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - budowa elektrowni wiatrowej Stary Targ 15-2

Obwieszczenie o obowiązku  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - budowa elektrowni wiatrowej Jurkowice 79


Obwieszczenie Budowa elektrowni wiatrowej Tropy Sztumskie 59-4   18.06.2014r.

Obwieszczenie Budowa elektrowni wiatrowej Tropy Sztumskie 53 18.06.2014 r.

Obwieszczenie Budowa elektrowni wiatrowej Stary Targ 15-2  18.06.2014 r.

Obwieszczenie Budowa elektrowni wiatrowej Jurkowice 79  18.06.2014 r.


Obwieszczenie wszczecie postepowania RG_II_6220_6_2014.PDF

Obwieszczenie wszczecie postepowania RG_II_6220_5_2014.pdf

Obwieszczenie wszczecie postepowania RG_II_6220_4_2014.pdf

Obwieszczenie wszczecie postepowania RG_II_6220_3_2014.PDFOpublikował: Justyna Paździoch
Publikacja dnia: 26.09.2016
Podpisał: Agnieszka Orlich
Dokument z dnia: 26.09.2016
Dokument oglądany razy: 7 591