bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 05.09.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja- konkurs foto

Urząd Gminy

Gmina Stary Targ położona jest w południowo wschodniej części województwa pomorskiego, sąsiaduje z gminami: Sztum, Mikołajki Pomorskie, Dzierzgoń, Stare Pole i Malbork. Z dniem 1 stycznia 2001 r. stała się częścią powiatu sztumskiego. Gminę zamieszkuje 6.821 osób (1 lipiec 2003 r.), przez jej teren przebega ważny szlak drogowy Malbork - Iława. Zajmuje powierzchnię 14.104 ha, z czego 80,8 % to użytki rolne. W gminie zarejestrowanych jest około 150 podmiotów gospodarczych. W ostatnich latach wiele uwagi i środków finansowych przeznaczono na poprawę życia mieszkańców i rozwój gospodarczy gminy.Terytorialnie gmina podzielona jest na 14 sołectw i swym zasięgiem obejmuje 40 miejscowości.

Urząd Gminy Stary Targ
ul. Świerczewskiego 20
82-410 Stary Targ
NIP 579-154-17-45

telefon 55 6405050
fax 55 2776289
e-mail: sekretariat@gminastarytarg.pl

U.G. czynny: poniedziałek - piątek od 7.00 do 15.00


wszelkie kwoty z tytułu zobowiązań należne Gminie Stary Targ prosimy wpłacać na rachunek bankowy nr 40 8309 0000 0011 3218 2000 0070 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Sztumie oddział Stary Targ


Lokalna Grupa Działania "Kraina Dolnego Powiśla" zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz pozostałych podmiotów działających na obszarze powiatu sztumskiego w ramach inicjatywy LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Informacja dotycząca składania podań    

wniosek złożony bez wskazania osoby

                                           

                                                    INFORMACJA !!!!!

Deklaracje podatkowe-

załącznik nr 1- informacja w sprawie podatku od nieruchomości

załącznik nr 2- informacja w sprawie podatku rolnego

załącznik nr 3- informacja w sprawie podatku leśnego

załącznik nr 4-deklaracja na podatek od nieruchomości

załącznik nr 5-deklaracja na podatek rolny

załącznik nr 6- deklaracja na podatek leśny

Uchwały podatkowe obowiązujące w 2016r. znajdują się w zakładce Rada Gminy- uchwały 2015r

________________________________________________________________________

                                                                                                             Stary Targ, dnia 18.09.2015r.


                             MIESZKAŃCY GMINY W STARYM TARGU 

             W związku z występowaniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - SUSZY Wójt Gminy Stary Targ informuje, iż rolnicy u których wystąpiło przedmiotowe zjawisko w uprawach proszeni są o składanie wniosków do Urzędu Gminy w Starym Targu.
1. Za podstawę obliczania szkody przyjmuje się do szacowania uprawy, na których stopień zniszczenia nie jest niższy niż 30%.
2. Wnioski należy składać do dnia 24 września 2015 roku.
3. Wzory wniosków są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy
Stary Targ .
Wszelkie informacje w Urzędzie Gminy w Starym Targu udzielone będą w pokoju nr 12 w godzinach 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 55-640-50-50 wewn. 23

______________________________________________________________________

Linki:

Opłaty za korzystanie ze środowiska www.bip.pomorskie.eu/Article/id,145.html

ostrzeżenia meteorologiczne dla województwa pomorskiego www.gdansk.uw.gov.pl/urzad/ostrzezenia-meteorologiczne

Monitor Polski: http://monitorpolski.gov.pl

Dziennik Ustaw: http://dziennikustaw.gov.pl

E-alternatywne przedszkola w powiecie sztumskim: http://www.e-przedszkola.pl

nabór do projektu "R@zem w sieci - Integracja cyfrowa mieszkańców Gminy Stary Targ"  /CCF20140709.pdf

System Informacji Przestrzennej Gminy Stary Targ starytarg.e-mapa.net

Zarządzenie Wójta w sprawie  konkursu projektów na wspiercie rozwoju sportu- informacja- uchwała

Aktualności

Nowa strona BIP

24.08.2013

Witamy w na nowym bip-e Urzędu Gminy w Starym TarguOpublikował: Justyna Paździoch
Publikacja dnia: 05.09.2016
Podpisał: Paweł Kaszyński
Dokument z dnia: 05.09.2016
Dokument oglądany razy: 102 921