bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 24.08.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Urząd Gminy

Gmina Stary Targ położona jest w południowo wschodniej części województwa pomorskiego, sąsiaduje z gminami: Sztum, Mikołajki Pomorskie, Dzierzgoń, Stare Pole i Malbork. Z dniem 1 stycznia 2001 r. stała się częścią powiatu sztumskiego. Gminę zamieszkuje 6.821 osób (1 lipiec 2003 r.), przez jej teren przebega ważny szlak drogowy Malbork - Iława. Zajmuje powierzchnię 14.104 ha, z czego 80,8 % to użytki rolne. W gminie zarejestrowanych jest około 150 podmiotów gospodarczych. W ostatnich latach wiele uwagi i środków finansowych przeznaczono na poprawę życia mieszkańców i rozwój gospodarczy gminy.Terytorialnie gmina podzielona jest na 14 sołectw i swym zasięgiem obejmuje 40 miejscowości.

Urząd Gminy Stary Targ
ul. Świerczewskiego 20
82-410 Stary Targ
NIP 579-154-17-45

telefon 55 6405050
fax 55 2776289
e-mail: sekretariat@gminastarytarg.pl

U.G. czynny: poniedziałek - piątek od 7.00 do 15.00


wszelkie kwoty z tytułu zobowiązań należne Gminie Stary Targ prosimy wpłacać na rachunek bankowy nr 40 8309 0000 0011 3218 2000 0070 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Sztumie oddział Stary Targ


                                               

                                                    INFORMACJA !!!!!

Deklaracje podatkowe-

załącznik nr 1- informacja w sprawie podatku od nieruchomości

załącznik nr 2- informacja w sprawie podatku rolnego

załącznik nr 3- informacja w sprawie podatku leśnego

załącznik nr 4-deklaracja na podatek od nieruchomości

załącznik nr 5-deklaracja na podatek rolny

załącznik nr 6- deklaracja na podatek leśny

Uchwały podatkowe obowiązujące w 2016r. znajdują się w zakładce Rada Gminy- uchwały 2015r

________________________________________________________________________

                                                                                                             Stary Targ, dnia 18.09.2015r.


                             MIESZKAŃCY GMINY W STARYM TARGU 

             W związku z występowaniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - SUSZY Wójt Gminy Stary Targ informuje, iż rolnicy u których wystąpiło przedmiotowe zjawisko w uprawach proszeni są o składanie wniosków do Urzędu Gminy w Starym Targu.
1. Za podstawę obliczania szkody przyjmuje się do szacowania uprawy, na których stopień zniszczenia nie jest niższy niż 30%.
2. Wnioski należy składać do dnia 24 września 2015 roku.
3. Wzory wniosków są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy
Stary Targ .
Wszelkie informacje w Urzędzie Gminy w Starym Targu udzielone będą w pokoju nr 12 w godzinach 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 55-640-50-50 wewn. 23

______________________________________________________________________

Linki:

Opłaty za korzystanie ze środowiska www.bip.pomorskie.eu/Article/id,145.html

ostrzeżenia meteorologiczne dla województwa pomorskiego www.gdansk.uw.gov.pl/urzad/ostrzezenia-meteorologiczne

Monitor Polski: http://monitorpolski.gov.pl

Dziennik Ustaw: http://dziennikustaw.gov.pl

E-alternatywne przedszkola w powiecie sztumskim: http://www.e-przedszkola.pl

nabór do projektu "R@zem w sieci - Integracja cyfrowa mieszkańców Gminy Stary Targ"  /CCF20140709.pdf

System Informacji Przestrzennej Gminy Stary Targ starytarg.e-mapa.net

Zarządzenie Wójta w sprawie  konkursu projektów na wspiercie rozwoju sportu- informacja- uchwała

Aktualności

Nowa strona BIP

24.08.2013

Witamy w na nowym bip-e Urzędu Gminy w Starym TarguOpublikował: Justyna Paździoch
Publikacja dnia: 24.08.2016
Podpisał: Paweł Kaszyński
Dokument z dnia: 24.02.2016
Dokument oglądany razy: 101 584