bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetargi 2015


02.12.2015 - Otwarty nabór partnera spoza finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu RPPM.03.02.01-IZ-01-22-001/15


04.11.2015 - Przedmiot zamówienia: Remont lokali w budynku mieszkalnym nr 2 wraz z wymianą przyłączy i wykonaniem zbiornika bezodpływowego w miejscowości Szropy, Gmina Stary Targ


Wójt Gminy Stary Targ informuje, że z gminnego zasobu nieruchomości przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu publicznego nieograniczonego nieruchomość gruntową nr 271 o pow. 1,21 ha, położoną w miejscowości Lasy obręb Łoza stanowiącej własność Gminy Stary Targ


Wójt Gminy Stary Targ informuje, że z gminnego zasobu nieruchomości przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu publicznego nieograniczonego nieruchomość gruntową nr 268 o pow. 0,17 ha położonej w miejscowości Lasy obręb Łoza stanowiącej własność Gminy Stary Targ


Wójt Gminy Stary Targ informuje, że z gminnego zasobu nieruchomości przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu publicznego nieograniczonego nieruchomość gruntową nr 44/2 o pow. 0,4012 ha, położoną w obrębie Szropy, będącej własnością Gminy Stary Targ


Wójt Gminy Stary Targ ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Targ- nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Kalwa działka nr 293/2 o pow. 1,4642 ha (dawne wyrobisko kruszywa wapiennego klasa bonitacji gruntu N), gmina Stary Targ


Wójt Gminy Stary Targ ogłasza wykaz w sprawie gminnego zasobu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej stanowiącej działki nr 3/1 i 5 o pow. 35,32 ha obręb Nowy Targ, gmina Stary Targ


Wójt Gminy Stary Targ ogłasza wykaz w sprawie gminnego zasobu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej stanowiącej działkę nr 293/2 o pow. 1,4642 ha, obręb Kalwa, gmina Stary Targ


19.06.2015 - Przedmiot zamówienia: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 950.000,00 PLN


10.06.2015 - Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych w granicach administracyjnych Gminy Stary Targ


Wójt Gminy Stary Targ ogłasza II rokowania po drugim przetargu nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własnść Gminy Stary Targ - lokal użytkowy o pow. 45 m2 znajdujący się w budynku nr 23/5 usytuowany na działce nr 86 o pow. 0,27 ha w miejscowości Szropy, gmina Stary Targ.


Wójt Gminy Stary Targ ogłasza rokowania po drugim przetargu nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własnść Gminy Stary Targ - lokal użytkowy o pow. 45 m2 znajdujący się w budynku nr 23/5 usytuowany na działce nr 86 o pow. 0,27 ha w miejscowości Szropy, gmina Stary Targ.


24.03.2015 - Przedmiot zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Targ oraz budowa sieci wodociągowej Stary Targ-Mleczewo i Bukowo-Pozolia


18.03.2015 - Przedmiot zamówienia: Zapewnienie dostępu do internetu w ramach realizacji projektu pn: R@zem w sieci - Integracja cyfrowa mieszkańców Gminy Stary Targ.


Wójt Gminy Stary Targ ogłasza II przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Targ - lokal użytkowy o pow. 45m2 (po byłej bibliotece, posiada dwa pomieszczenia oraz wejście komunikacyjne)  znajdujący się w budynku nr 23/5 usytuowany na działce nr 86 o pow. 0,27ha w udziale 8/100 położony w miejscowości Szropy, gmina Stary Targ


Zastrzeżenie

Wójt Gminy Stary Targ ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego o pow. 56,47 m2 znajdującego się w budynku nr 4 położonego na działce nr 71/1 o pow. 0,01ha w miejscowości Tropy Sztumskie na cele działalności usługowej na okres do 36 miesięcy.


Przetarg nr 2


Przedmiot zamówienia: Zapewnienie dostępu do internetu w ramach realizacji projektu pn: R@zem w sieci - Integracja cyfrowa mieszkańców Gminy Stary Targ.


Wójt Gminy Stary Targ ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Targ - lokal uzytkowy o pow. 45 m2 (po byłej bibliottece, posiada dwa pomieszczenia oraz wejście komunikacyjne) znajdujący się w budynku nr 23/5 usytuowany na działce nr 86 o pow. 0,27 ha w udziale 8/100 położony w miejscowości Szropy


Wójt Gminy Stary Targ ogłasza rokowania po drugim przetargu nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Targ - działka gruntowa niezabudowana nr 28/10 Nowy Targ, pow. 0,0409 ha.


Wójt Gminy Stary Targ ogłasza rokowania po drugim przetargu nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Targ - działka gruntowa niezabudowana nr 28/9 Nowy Targ, pow. 0,0779 ha.


Wójt Gminy Stary Targ ogłasza rokowania po drugim przetargu nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Targ - działka gruntowa niezabudowana nr 28/6 Nowy Targ, pow. 0,601 ha.


Przetarg nr 1


Przedmiot zamówienia: Wykonanie utwardzenia placu w centrum wsi wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją wiaty przystankowej w miejscowości Stary TargOpublikował: Justyna Paździoch
Publikacja dnia: 24.12.2015
Podpisał: Grzegorz Przytuła
Dokument z dnia: 24.12.2015
Dokument oglądany razy: 12 550