bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wybory

Informacja.pdf  dotycząca Wyborów do Parlamentu Europejskiego

obwieszczenie_PKW_o_zarzadzeniu_wyborow_do_Parlementu_Europejskiego.pdf

informacja_o_uplywie_terminow_zwiazanych_z_uprawnieniami_wyborcow_niepelnosprawnych_w_wyborach_do_PE.pdf

Informacja_o_uprawnieniach_wyborcow_niepelnosprawnych.pdf

Zarzadzenie Wojta Gminy.pdf w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

okregi i obwody wyborcze.pdf uchwała Rady Gminy Stary Targ Nr XXI/165/2012 z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu oraz  uchwała Rady Gminy Stary Targ Nr XXI/166/2012 z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Stary Targ na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

informacja o skladach Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf

informacja pierwsze posiedzenie OKW.pdf

szkolenie dla OKW.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Stary TargOpublikował: Alicja Kowalczyk
Publikacja dnia: 16.05.2014
Podpisał: Katarzyna Borsuk
Dokument z dnia: 08.05.2014
Dokument oglądany razy: 4 822