bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rok 2013


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegającej na:

I. budowie podstacji trakcyjnej PT Mleczewo zasilanej napięciem 110kV wraz z infrastrukturą;
oraz
II. na budowie linii kablowych zasilaczy trakcyjnych, 3,3kV, kabli powrotnych, kabli sterowania odłącznikami, linii teleinformatycznych, przebudowie linii potrzeb nie trakcyjnych LPN polegającej na budowie linii kablowych pomiędzy istniejącymi liniami LPN a budowaną podstacją trakcyjną wraz z liniami zasilania i sterowania napędów odłączników LPN oraz likwidacją istniejącej kabiny trakcyjnej.


Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodrowania przestrzennego dla fragmentu Gminy Stary Targ w rejonie obrębów geodezyjnych Kalwa, Tropy Sztumskie pod nazwą "Wiatraki - Kalwa"


Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunkow zabudowy

na zamierzenie inwestycyjne: Adaptacja budynku gospodarczego na cele mieszkaniowe wraz z wymianą dachu i zmianami w elewacji na działce Nr 42/3 w miejscowości Tulice, obręb Tulice.


Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegającej na:

I. budowie podstacji trakcyjnej PT Mleczewo zasilanej napięciem 110kV wraz z infrastrukturą;
oraz
II. na budowie linii kablowych zasilaczy trakcyjnych, 3,3kV, kabli powrotnych, kabli sterowania odłącznikami, linii teleinformatycznych, przebudowie linii potrzeb nie trakcyjnych LPN polegającej na budowie linii kablowych pomiędzy istniejącymi liniami LPN a budowaną podstacją trakcyjną wraz z liniami zasilania i sterowania napędów odłączników LPN oraz likwidacją istniejącej kabiny trakcyjnej.


Decyzja uchylająca decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegającej na:
I. budowie podstacji trakcyjnej PT Mleczewo zasilanej napięciem 110kV wraz z infrastrukturą;
oraz
II. na budowie linii kablowych zasilaczy trakcyjnych, 3,3kV, kabli powrotnych, kabli sterowania odłącznikami, linii teleinformatycznych, przebudowie linii potrzeb nie trakcyjnych LPN polegającej na budowie linii kablowych pomiędzy istniejącymi liniami LPN a budowaną podstacją trakcyjną wraz z liniami zasilania i sterowania napędów odłączników LPN oraz likwidacją istniejącej kabiny trakcyjnej.
Opublikował: Marta Szczepańska
Publikacja dnia: 21.11.2013
Podpisał: Marta Szczepańska
Dokument z dnia: 20.11.2013
Dokument oglądany razy: 5 541