bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Planowanie przestrzenne

Rok 2019

Zawiadomienie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dministracyjnego

Obwieszczenie  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Mleczewo

Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania działki nr 293/2 obręb Kalwa

Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania działek nr 79, 80, 81 obręb Bukowo

Rok 2018

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej 515

obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Nowy Targ

obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na działce 31 obr. Waplewo

obwieszczenie  Wójta Gminy Stary Targ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania działki nr 75/17 we wsi Waplewo Wielkie

obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na dz. nr 80/2, 84, 83/1, 83/2, 92/2, 82, 102, 405/2, 406/4, 406/6, 406/5, 406/2 obręb Stary Targ


Rok 2017

ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Mleczewo.


ogłoszenie  Wójta Gminy Stary Targ w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Stary Targ uchwalony uchwałą Rady Gminy Stary Targ Nr XXXIII/229/2017 z dnia 29 września 2017r.


ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze zainwestowania działki 75/17 w miejscowości Waplewo Wielkie zatwierdzonym uchwałą nr XXXI/ 217/ 2017 z dnia 30 czerwca 2017r.


Projekt Miejscowego  Planu  Zagospodarowania Przestrzennego wsi Stary Trag-

mpzp- Stary Targ- dokument 2

prognoza oddziaływania na środowisko:

1.opis do prognozy

2 projekt mpzp- Stary Targ- rysunek

3. załącznik

_______________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 31 marca 2017r. w sprawie rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu MPZP wsi Stary Targ

Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu m.p.z.p. obszaru zainwestowania wsi Stary Targ

Ogłoszenie Wójta o przystapieniu do sporządzenia zmian w m.p.z.p. wsi Nowy Targ

Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ o przystapieniu do sporzązenia zmian w m.p.z.p. dla części obszaru gminy Stary Trag.

Rok 2016

Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Stary Targ

Projekt mpzp Stary Targ

Projekt mpzp Stary Targ

Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Szropy - Zielonki

Projekt mpzp Szropy

Projekt mpzp Szropy Zielonki

Opublikował: Paweł Makara
Publikacja dnia: 20.11.2019
Podpisał: Anna Jamróz
Dokument z dnia: 22.08.2019
Dokument oglądany razy: 7 888