bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenia i obwieszczenia

2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie odbudowy konstrukcji i pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym dz. nr 27/5 obręb Tulice

Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ o zawarciu porozumienia w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym

Obwieszczenia Wójta Gminy Stary Targ o wszczęciu postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla odbudowy konstrukcji dachu dz. 27/5 Tulice oraz budowa słupa oświetleniowego dz. 221 Dąbrówka Malborska

Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ o sporządzeniu spisu wyborców na wybory sołtysów oraz Rad sołeckich

Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy na działce 388 obr. Łoza

Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy na działce 276 obr. Łoza

Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego na działce 438 obręb Stary Targ

Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obwieszczenie- zawiadomienie Burmistrza Dzierzgonia

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Konsultacje programu współpracy na rok 2017- projekt uchwały

Proszę o wybranie odpowiedniego roku z menu po lewej stronie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ-"Budowa elektrowni wiatrowej Tropy Sztumskie(59/4)"

Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ-" Budowa elektrowni wiatrowej Tropy Sztumskie (53)

Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ  ds STRATEGII ROZWOJU GMINY INFORMACJA.doc

Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu projektów na wsparcie rozowju sportu na terenie Gminy Stary Targ

ogloszenie o konkursie.pdf zarząedzenie Nr 10/14 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 20 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Stay Targ na rok 2014

roztrzygniecie konkursupdf zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 19 marca 2014r. w sprawie ostatecznego rostrzygnięcia wyniku konjursu projektów wraz z informacją o projektach wybranych na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Stary Targ w roku 2014

zarzadzenie roztrzygniecie.pdf ostateczne wyniki konkursu projektów wraz z informacją o projektach wybranych na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Stary Targ w roku 2014

Ogłoszenie konkursu

Uchwała Rady Gminy Stary Targw sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych i trybu wspierania rozwoju sportu na obszarze Gminy Stary Targ

Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu w zakresie rozwoju sportuOpublikował: Grzegorz Przytuła
Publikacja dnia: 10.09.2019
Podpisał: Joanna Neumann
Dokument z dnia: 17.01.2019
Dokument oglądany razy: 15 009