bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.06.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dr. popr.

Stanowiska

Lp. Pracownik Stanowisko Pokój Tel. wew. Adres e-mail
1. Wiesław KAŹMIERSKI Wójt Gminy 5 22 wojt@gminastarytarg.pl
2. Paweł KASZYŃSKI Zastępca Wójta Gminy 17 26 sekretarz@gminastarytarg.pl
Referat Organizacyjny
1. Alicja PODLEWSKA Sekretarz Gminy, kierownik Referatu Organizacyjnego 5 14 sekretarz1@gminastarytarg.pl
2. Wiesława KAŹMIERSKA ewidencja ludności 2 16 ewidencjal@gminastarytarg.pl
3. Anna SAŁEK kadry, sprawy wojskowe 6 20 kadry@gminastarytarg.pl
4. Alicja KOWALCZYK obsługa Rady Gminy 13 25 biurorady@gminastarytarg.pl
5. Ewelina KNAPIK sekretariat 5 13 sekretariat@gminastarytarg.pl
6. Paweł MAKARA działalność gosp., obrona cywilna 4 19 edg@gminastarytarg.pl
Referat Finansowy
1. Mirosława SKRZYPEK Skarbnik Gminy, kierownik Referatu Finansowego 15 12 skarbnik@gminastarytarg.pl
2. Mariola JAKUBOWSKA księgowość 16 21 kasa2@gminastarytarg.pl
3. Wiesława SKOWROŃSKA podatek rolny, leśny, transportowy 10 15 podatki2@gminastarytarg.pl
4. Helena GUTJAR podatek od nieruchomości 10 15 podatki1@gminastarytarg.pl
5. Wiesława BARAŃSKA gospodarka odpadami komunalnymi 10 15 odpady@gminastarytarg.pl
6. Mirosława NIERZWICKA księgowość 14 24 ksiegowosc2@gminastarytarg.pl
7. Iwona ALEKSANDROWICZ księgowość 14 24 ksiegowosc1@gminastarytarg.pl
Referat Rozwoju Gospodarczego
1. Grzegorz PRZYTUŁA kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego 9 11 kosztorysy@gminastarytarg.pl
2. Agnieszka ORLICH ochrona środowiska 12 23 ochronas@gminastarytarg.pl
3. Justyna JAŚTAK gospodarka gruntami 12 23 grunty@gminastarytarg.pl
4. Jerzy RYBAK remonty, sprawy gospodarcze 12 23 remonty@gminastarytarg.pl
5. Ryszard SZADO budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne 4 17 budownictwo@gminastarytarg.pl
6. Joanna NEUMANN zagospodarowanie przestrzenne, środki unijne 4 17 inwestycje@gminastarytarg.pl
7. Justyna PAŹDZIOCH
Pozostałe stanowiska
1. Katarzyna BORSUK kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, dowody osobiste 3 10 usc@gminastarytarg.pl
2. Anna JATCZUK kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 7 28 gops_starytarg@wp.plOpublikował: Paweł Makara
Publikacja dnia: 17.06.2019
Podpisał: Alicja Kowalczyk
Dokument z dnia: 13.04.2015
Dokument oglądany razy: 18 041