bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

dostęp do informacji publicznej


Zgodnie z art. 28aa. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506):
1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie raport o stanie gminy.
2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Raport o stanie gminy

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

Zarządzenie nr 50/2016 Wójta Gminy Stary Targ w sprawie powołania rzeczoznawców ds. szacowania wartości rynkowej zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej lub padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt


Zarządzenie nr 46/2016 Wójta Gminy Stary Targ w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowych dzierżawców na okres 1 roku, położonych w gminie Stary Targ


Zarządzenie nr 16/2016 Wójta Gminy Stary Targ w sprawie  ustalenia stawki czynszowej dla lokali socjalnych


Zarządzenie nr 15/2016 Wójta  Gminy Stary Targ w sprawie ustalenia bazowej stawki czynszowej dla lokali mieszkalnych


Zarządzenie nr 8/2016 Wójta Gminy Stary Targ w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat, położonych w Starym Targu gmina Stary Targ.


Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gmiy Stary Targ w sprawie wyłączenia z wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytkówobiektów z terenu Gminy Stary Targ


Zarządzenie nr 2/2016 Wójta Gminy Stary Targ w sprawie anulowania Zarządzenia Wójta Gminy Nr 73/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. oraz 74/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.


wykaz za rok 2014 osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie powyżej 500zł wykaz.jpg


Zarządzenie nr 74/2015 Wójta Gminy Stary Targ w sprawie ustalenia stawki czynszowej dla lokali socjalnych na terenie Gminy Stary Targ


Zarządzenie nr 73/2015 Wójta Gminy Stary Targ w sprawie ustalenia stawki czynszowej dla lokali mieszkalnych na terenie Gminy Stary Targ


Zarządzenie nr 72/2015 Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Stary Targ budynku mieszkalnego położonego przy ul. Kościuszki 8 w Starym Targu na terenie działki nr 175 w Gminie Stary Targ


Zarządzenie Nr 522015 Wójta Gminy Stary Targ.pdf  w sprawie wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Stary Targ budynku gospodarczego położonego w miejscowości Jurkowiece 1 na terenie działaki nr 20/2 w Gmin ie Stary Targ


Zarządzenie nr 23/2015 w sprawie wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków budynku mieszkalnego przy ul. Świerczewskiego 49 w Starym Targu na terenie działki nr 265/2 w Gminie Stary Targ


Zarządzenie nr 22/2015 w sprawie wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Stary Targ budynku gospodarczego położonego w miejscowości Bukowo 4a na terenie działki nr 76/1 w Gminie Stary Targ


Zarządzenie nr 20/2015 w sprawie wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Stary Targ budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Waplewo-Osiedle nr 20 na terenie działki 466 w Gminie Stary Targ.

WYBORY DO POMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Informacja w sprawie wyborów do Rad Powiatowych Izb Rolniczych, które odbyły się 31 maja 2015r.- skład osobowy z terenu Gminy Stary TargOpublikował: Alicja Kowalczyk
Publikacja dnia: 30.05.2019
Podpisał: Agnieszka Orlich
Dokument z dnia: 16.11.2016
Dokument oglądany razy: 8 339