bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

wybory do Parlamentu Europesjkiego

INFORMACJA O SZKOLENIU OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Stary Targ, dnia 21 maja 2019 r.


Obwodowe Komisje Wyborcze
w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019
w Starym TarguINFORMACJA O SZKOLENIU


Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych Gminy Stary Targ, w wyborach do Parlamentu Europejskiego2019 - odbędzie się w dniu 23 maja 2019rok (czwartek) o godzinie 17:30 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury ul. Nowotarska 1 w Starym Targu.


UrzędnikWyborczy
/-/
Joanna Buchholc


Powołanie obwodowych komisji wyborczych

Informacja o  zwołaniu I posiedzenia Kopmisji wyborczych

Informacja dla wyborców dot. udostępnienia spisu wyborców do 17 maja 2019r.

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych Gminy Stary Targ


Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury
Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 18:00


Sekretarz Gminy Stary Targ
/-/
Paweł Kaszyński

__________________________________________________________________________


O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Stary Targ
z dnia 15 kwietnia 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Wójt Gminy Stary Targ podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:
Nr ob- wodu Granice obwodu Siedziba Obwodowej Komisji wyborczej
1 Stary Targ, Stary Dwór, Waplewo-Osiedle Gminny Ośrodek Kultury w Starym Targu, ul. Nowotarska 1
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
2
Klecewo, Kątki, Mleczewo, Brzozówka, Dziewięć Włók, Kalwa, ,Tropy Sztumskie, Nowy Targ, Zespół Szkół w Starym Targu ul. Główna 37A, 82-410 Stary Targ

3
Ramoty, Waplewko, Waplewo Wielkie, Olszak, Tulice Waplewo Wielkie, Świetlica Wiejska, Waplewo Wielkie 18, 82-410 Stary Targ
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
4
Szropy, Zielonki, Gintro, Jodłówka, Jordanki, Szropy -Niziny, Śledziówka, Szkoła Podstawowa, Szropy 40,
82-410 Stary Targ
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5 Dąbrówka Malborska, Grzymała, Lasy, Czerwony Dwór, Igły, Jurkowice, Jurkowice Pierwsze, Jurkowice Drugie, Krzyźówki, , Łoza, Malewo, Łabuń Remiza OSP, Dąbrówka Malborska 65,82-410 Stary Targ
6 Bukowo, Kościelec, Pozolia, Telkwice, Trankwice Świetlica Wiejska, Bukowo 9,82-410 Stary Targ


Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Gdańsku najpóźniej do dnia 13 maja 2019 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Stary Targ najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu
26 maja 2019r. od godz. 700 do godz. 2100.

______________________________________________________________________________

Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 26 Kwietnia 2019r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ z dnia 15 kwietnia 2019r.Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Wójt Gminy Stary Targ podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019

Obwieszczenie  o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych


Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Zarządzenie Wójta Gminy 32/19

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCHOpublikował: Alicja Kowalczyk
Publikacja dnia: 21.05.2019
Podpisał: Alicja Kowalczyk
Dokument z dnia: 04.04.2019
Dokument oglądany razy: 1 315