bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 10.05.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

budżet gminy- sprawozdania kwartalne i roczne

Rok 2019

Sprawozdanie finansowe roczne za 2018r.

Kwartalne sprawozdanie za I kwartał 2019r.

Uchwała RIO z Gdańska dotycząca oceny sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stary Targ za 2018r

Uchwała nr III/10/2018 -w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Stary Targ na 2019r.- załączniki do uchwały

Uchwała RIO Gdańsk nr 018/g275/D/III/19 z dnia 28 stycznia 2019r w sprawieopiniimozliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stary Targ na lata 2019- 2028 

Rok 2018

Opinia RIO w sprawie projektu budżetu na 2019r.

Opinia RIO w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2028

Kwartalne sprawozdanie za IVkwartal 2018r.

Kwartalne Sprawozdanie za III kwartał 2018

Kwartalne  Sprawozdanie za II kwartał 2018r.

Kwartalne Sprawozdanie za I kwartał 2018r.

Rok 2017

Opinia RIO z Gdańska w sprawie wykonania budżetu gminy za 2017r. wraz z in formacja o

stanie mienia komunalnego.

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Stary Targ za IV kwartał 2017r.- zgodnie z Rb-NDS

Opinia RIO z Gdańska w sprawie mozliwości sfinansowania planowanego deficytu budzetowego okreslonego w uchwale budżetowej Ragy Gminy Stray Targ na 2018r.

Kwartalna inmformazja o wykonaniu budżetu Gminy Stary Targ za IIIkwartały 2017- zgfodnie z Rd-NDS

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Stary Targ za II kwartał 2017r.- zgodnie z Rb-NDS

Budżet Gminy Stary Targ na 2017r.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stary Targ na lata 2017- 2026 wynikającej z planowanych i zaciągnietych zobowiązań.

Wykonanie budżetu Gminy Stary Targ za I półrocze 2016r.

Budżet Gminy Stary Targ na 2016r.

uchwała nr XII/85/2015 w sprawie uchwalenetu Gminy Stary Targ na 2016r.

Budżet Gminy Stary Trag na 2015r.

uchwała nr V/13/2015 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Stary Targ na 2015r.

_________________________________________________________________

Budżet Gminy Stary Targ na 2014r.

uchwała nr XXXII/261/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Targ na 2014r.

Budżet Gminy Stary Targ na rok 20Opublikował: Alicja Kowalczyk
Publikacja dnia: 10.05.2019
Podpisał: Katarzyna Borsuk
Dokument z dnia: 06.02.2014
Dokument oglądany razy: 4 326