bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.01.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie wykazu

gospodarka gruntami

Informacja o wyniku II przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości lokalowej - lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w budynku wielorodzinnym w miejscowości Szropy o numerze porządkowym 28(RG.III.6840.27.2018/2019.MS z dn. 18.01.2019 r.)

Informacja o wyniku II przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej  (działka ewidencyjna nr 181) położonej w miejscowości Kalwa o numerze porządkowym 4 (RG.III.6840.2.2017/2019.MS z dn. 18.01.2019 r.)

IZarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Stary Targ

nformacja o planowanej  kontroli Woijewodzkiego Konserwatora Zabytków w dniu  17 grudnia 2018r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do zbycia w formie darowizny, położonej w miejscowości Waplewo Wielkie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 11/11 o pow. 0,3768 ha (znak: RG.III.6846.2.2017/2018.MS z dn. 10.12.2018 r.)


Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w miejscowości Kalwa 4, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 181, obręb Kalwa (znak: RG.III.6840.2.2017/2018.MS z dn. 04.12.2018 r.)

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej Szropy 28 m. 9, położonej na działce ewidencyjnej nr 266/1, obręb Szropy (znak: RG.III.6840.27.2018.MS z dn. 04.12.2018 r.)

Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości lokalowej Szropy 28 m. 2, położonej na działce ewidencyjnej nr 266/1, obręb Szropy (znak: RG.III.6840.28.2018.MS z dn. 05.11.2018 r.)

Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości lokalowej Szropy 28 m. 6, położonej na działce ewidencyjnej nr 266/1, obręb Szropy (znak: RG.III.6840.29.2018.MS z dn. 05.11.2018 r.)

Ogłoszenie_dz 89_2_Tropy ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w miejscowości Tropy Sztumskie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 89/2 o pow. 0,0152 ha (znak: RG.III.6840.13.2018.MS z dn. 30.10.2018r.)

Ogłoszenie_dz 89_1_Tropy ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w miejscowości Tropy Sztumskie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 89/1 o pow. 0,0294 ha (znak: RG.III.6840.1.2018.MS z dn. 30.10.2018)

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej - lokalu mieszkalnego nr 9, położonego w budynku wielorodzinnym w miejscowości Szropy o numerze porządkowym 28 (znak: RG.III.6840.27.2018.MS z dn. 24.10.2018 r.)

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (działka ewidencyjna nr 181), położonej w miejscowości Kalwa o nr porządkowym 4 (znak: RG.III.6840.2.2017/2018.MS z dn. 24.10.2018 r.)

Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w miejscowości Tropy Sztumskie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 89/1 o pow. 0,0294 ha.

Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w miejscowości Tropy Sztumskie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 89/2 o pow. 0,0152 ha.


Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej Szropy 28 m. 9, położonej na działce ewidencyjnej nr 266/1, obręb Szropy (znak: RG.III.6840.27.2018.MS z dn. 20.09.2018 r.)

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych (działki ewidencyjne nr 266/2 i 266/3), położonych w Szropach (znak: RG.III.6840.25.2018.MS z dn. 18.09.2018 r.)

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (działka ewidencyjna nr 181), położonej w Kalwie, o nr porządkowym Kalwa 4 (znak: RG.III.6840.2.2017/2018.MS z dn. 18.09.2018 r.)

Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ o przetargu  ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych dz. nr 266/2 oraz 266/3 obręb Szropy stanowiących własność Gminy Stary Targ - ogłoszenie str 1; ogłoszenie str 2

Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 42,92 m2, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 28 na dz. ewid. nr 266/1 o pow. całkowitej 0,2392 ha w miejscowości Szropy.

Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 42,62 m2, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 28 na dz. ewid. nr 266/1 o pow. całkowitej 0,2392 ha w miejscowości Szropy.

Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 41,51 m2, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 28 na dz. ewid. nr 266/1 o pow. całkowitej 0,2392 ha w miejscowości Szropy.

Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - lokal mieszkalny nr 4 o pow. użytkowej 41,41 m2, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 28 na dz. ewid. nr 266/1 o pow. całkowitej 0,2392 ha w miejscowości Szropy.

Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - lokal mieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 58,38 m2, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 28 na dz. ewid. nr 266/1 o pow. całkowitej 0,2392 ha w miejscowości Szropy.

Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - lokal mieszkalny nr 6 o pow. użytkowej 41,37 m2, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 28 na dz. ewid. nr 266/1 o pow. całkowitej 0,2392 ha w miejscowości Szropy.

Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - lokal mieszkalny nr 7 o pow. użytkowej 69,69 m2, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 28 na dz. ewid. nr 266/1 o pow. całkowitej 0,2392 ha w miejscowości Szropy.

Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - lokal mieszkalny nr 8 o pow. użytkowej 73,36 m2, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 28 na dz. ewid. nr 266/1 o pow. całkowitej 0,2392 ha w miejscowości Szropy.

Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej - lokal mieszkalny nr 9 o pow. użytkowej 44,29 m2, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 28 na dz. ewid. nr 266/1 o pow. całkowitej 0,2392 ha w miejscowości Szropy.               

  Ogłoszenia Wójta Gminy Stary Targ

1. Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 266/2

2. Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 266/3

3. Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej  nr 176/2

4. Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 85/4

5. Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 356

6. Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 352

7. Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej  nr 181  w drodze przetargu

*********************************************************************************************

Zarządzenie Wójta Gminy Stary Targ z dnia 05 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowych dzierżawców, położonych w gminie Stary Targ

Ogloszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie: wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 89 Tropy Sztumskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany na nieruchomość osób fizycznych połozonych w miejscowości Tropy Sztumskie.

Ogłoszenie Wójta w sprawie wykazu nieruchomości- Tulice

______________________________________________________________________

Wykaz  nieruchomości należących do gminnego zasobu Gminy Stary Targ przeznacvzonych do dzierżawy w trybie  bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres 1 roku ( 2018r.)

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zamiany- Kątki

Wykaz nieruchomości w Nowym Targu

________________________________________________________________________

Wyłączenie obiektu z Gminnej Ewidencji zabytków gminy Stary Targ- zarządzenie Wójta Gminy Stary Targ nr 11/2017 z dnia 14 marca 2017r.

_________________________________________________________________________

Wykaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowych dzieżawców, położonych w Gminie Stary Targ.- zarządzenie Wójta Gminy StaryTarg nr 10/2017 z dnia 13 marca 2017r.

________________________________________________________________________

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do uzyczenia-Zarządzenie Wójta Gminy Srtary Trag nr 9/2017 z dnia 9 marca 2017r.

________________________________________________________________________

Wykaz nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Stary Targ przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres 1 roku


Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 51,40 m2 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 46 na dz. nr 84/48 o pow. całkowitej 0,2208 ha w miejscowości Waplewo wielkie obręb Waplewo


Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, lokal mieszkalny nr 12 o pow. użytkowej 72,00 m2 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 45 na dz. nr 84/47 o pow. całkowitej 0,1553 ha w miejscowości Waplewo Wielkie obręb Waplewo


Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 51,10 m2 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 45 na dz. nr 84/47 o pow. całkowitej 0,1553 ha w miejscowości Waplewo Wielkie obręb Waplewo


Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Trankwice obręb Pgr Trankwice stanowiąca dz. nr 1/2 o pow. 0,2326 ha


Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własnośc Gminy przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Pozolia obręb Bukowo stanowiąca dz. nr 294/24 o pow. 0,0440 ha


Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomość gruntowa niezabudowana  położona w obrębie Stary Targ stanowiąca dz. nr 39/13 o pow. 0,0032 ha


Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Stary Targ stanowiąca dz. nr 39/11 o pow. 0,0305 ha


Zmiana  terminu składania ofert na Zarządzanie Gminnym Zasobem Lokalowym Gminy Stary Targ do dnia 21 czerwca 2016r.

Wykaz nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Stary Targ przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat


Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targw sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy, do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomośc gruntowa niezabudowana położona w obrębie Jurkowice stanowiąca dz. nr 228 o pow. 0,30 ha.


Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy, do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomośc gruntowa niezabudowana położona w obrębie Kalwa stanowiąca dz. nr 157/1 o pow. 0,10 ha


Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własnośc Gminy, do sprzedaży wdrodze bezprzetargowej, nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Tropy stanowiąca dz. nr 81/2 o pow. 0,15 ha.


Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy, do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomosc gruntowa niezabudowana położona w obrębie Łoza stanowiąca dz. nr 81/1 o pow. 0,50 ha.


Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy, do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Tulice stanowiąca dz. nr 74/1 o pow. 0,0500 ha.


Ogłozenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy, do sprzedaży dla dotychczasowego najemcy w trybie bezprzetargowym, nieruchomość położona w miejscowości Trankwice obręb Bukowo stanowiąca dz. nr 1/2 o pow. 0,2313 ha.


Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy, do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Szropy stanowiąca dz. nr 202/4 o pow. 0,02 ha.


Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy, do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Szropy stanowiąca dz. nr 27 o pow. 0,08 ha.


Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy, do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Stary Targ stanowiącej dz. nr 291/4 o pow. 0,0321 ha.


Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy, do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Stary Targ stanowiącej dz. 291/1 o pow. 0,0207 ha.


Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy, do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Stary Targ stanowiącej dz. 272/6 o pow. 0,0721 ha.


Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy, do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Stary Targ stanowiącej dz. 39/9 o pow. 0,0406 ha


Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy, do sprzedaży dla dotychczasowego najemcy w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny nr 8 o pow. użytkowej 72,30 m2 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 45 na dz. nr 84/47 o pow. 0,1553 ha w udziale 0,086 części w miejscowości Waplewo Wielkie.


Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy do sprzedaży dla dotychczasowego najemcy w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 51,80 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 44 na dz. nr 84/86 o pow. 0,1229 ha w udziale 0,070 części w miejscowości Waplewo Wielkie.


Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres 1 roku w obrębie gminy Stary Targ.


Ogłoszenie Wójta Gminy Satry Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 244 o pow. 0,02 ha (droga) w obrębie Tropy


Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 124 o pow. 0,17 ha (droga) w obrębie Waplewo


Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 129/1 o pow. 0,15 ha (droga) w obrębie Waplewo


Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 76/1 o pow. 0,02 ha (droga) w obrębie Tulice


Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiacej działkę nr 92/1 o pow. 0,21 ha (droga) w obrębie Tulice


Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 94 o pow. 0,14 ha (droga) w obrębie Tulice


Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 244 o pow. 0,44 ha (droga) w obrębie Szropy


Ogłoszenie Wojta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 36 o pow. 0,45 ha (droga) w obrębie Łoza


Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej dzialkę nr 344 o pow. 0,29 ha (droga) w obrębie Łoza


Ogłoszenie Wojta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 346 o pow. 0,09 ha (droga) w obrębie Łoza


Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 122 o pow. 0,66 ha (droga) w obrębie Kalwa


Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 12 o pow. 0,05 ha (droga) w obrębie Jurkowice


Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 92 o pow. 0,21 ha (droga) w obrębie Jurkowice


Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 94 o pow. 0,17 ha (droga) w obrębie Jurkowice


Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 123 o pow. 0,47 ha (droga) w obrębie Jurkowice


Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 206/3 o pow. 0,20 ha (droga) w obrębie Jurkowice.


Ogłoszenie Wojta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości niezabudewanej stanowiącej działkę nr 6 o pow. 0,45 ha (droga) w obrębie Dąbrówka Malborska.


Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 225/4 o pow. 0,04 ha (droga) w obrębie Dąbrówka Malborska.


działka 84 51(1).jpg


działka nr 84 51.jpg


działka numer 228.jpg


wykaz nierychomości niezabudowanej z przeznaczeniem na plac składowy.jpg


wykaz nieruchomości do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej część działki Nr 234.pdf

obręb Stary Targ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

działka Nr 267/11 w obrębie Stary Targwykaz nierucomosci do wydzierzawienia ST.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

działaka niezabudowana Nr 541 w obrębie Stary Targwykaz nieruchomosci do wydzierzawienia.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości niezabudowanejlokal uzytkowy Szropy.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu niueruchomości niezabudowaneJordanki.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości niezabudowanejSzropy.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wykaz nieruchomości do nabycia w drodze sprzedaży - lokal Nr 45/6Waplewo Wielkie.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wykaz nieruchomości do wydzierżawieniaBukowo.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

rokowania Nowy Targ.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wykaz nieruchomości do wydzierżawienia.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonegoprzetarg mienia ruchomego.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wykaz nieruchomości do dzierżawy dla dotychczasowych dzierżawców

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wykaz nieruchomości do dzierżawy w miejscowości Stary Targ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wykaz nieruchomości do dzierżawy w miejscowości Stary Targ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II przetarg nieograniczony ustny nieruchomosc Nowy Targ 23.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ogloszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomosci do sprzedazy w Nowym Targu dzialka nr 28 10.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ogloszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomosci do sprzedazy w Nowym Targu 28 9.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ogloszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomosci do sprzedazy w Nowym Targu 28 6.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ogloszenie w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomosci do sprzedazy dzialka nr 36 w Starym Targu.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ogloszenie w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomosci do sprzedazy dzialka nr 179 w Starym Targu.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wykaz nieruchomosci do sprzedazy Waplewo Wielkie budynek nr 45 lokal nr 6.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wykaz nieruchomosci do sprzedazy Waplewo Wielkie budynek nr 45 lokal nr 9.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wykaz nieruchomosci do sprzedazy w drodze przetargu Nowy Targ 23.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wykaz nieruchomości do sprzedaży w miejscowości Szropy dz. 112/6 lokal nr 2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wykaz nieruchomości do sprzedaży w miejscowości Szropy  dz. 112/6 lokal nr 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wykaz nieruchomosci do wydzierzawnia w miejscowosci Stary Targ.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wykaz nieruchomosci do wydzierzawienia w miejscowosci Szropy.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargowej Tulice dz. 7/6, 7/7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargowej Tulice dz. 7/8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wykaz nieruchomosci do dzierzawy obreb Bukowo(1).pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wykaz nieruchomosci do dzierzawy obreb Kalwa(1).pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wykaz nieruchomości do sprzedaży dla dotychczasowego najemcy 1-Bukowo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wykaz nieruchomości do sprzedaży dla dotychczasowego najemcy 2- Bukowo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wykaz nieruchomości do sprzedaży dla dotychczasowego najemcy 3- BukowoOpublikował: Grzegorz Przytuła
Publikacja dnia: 18.01.2019
Podpisał: Mirosław Szczepanek
Dokument z dnia: 30.10.2018
Dokument oglądany razy: 11 025