bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 19.06.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie

Przetargi 2018

Plan zamówień publicznych na rok 2018 o wartości przekraczającej 30000 Euro dla Gminy Stary Targ.

Przetarg na zadanie: Wymiana sieci wodociągowej Jodłówka Zielonki Szropy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Jodłówce oraz wymiana sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zielonki wraz z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w Zielonkach

Siwz

Ogłoszenie o zamówieniu

Dokumentacja techniczna

Unieważnienie postępowania

II przetarg na zadanie: Wymiana sieci wodociągowej Jodłówka Zielonki Szropy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Jodłówce oraz wymiana sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zielonki wraz z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w Zielonkach

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Dokumentacja techniczna

unieważnienie postępowania

Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 2 390 000,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

info wykonawcy o obowiązku podatkowym

oświadczenie wykluczenie

grupa kapitałowa

podwykonawcy

zobowiązanie

uchwała budżetowa 2018

zaświadczenie Wójt

zaświadczenie Skarbnik

zmiana treści SIWZ

dokumenty Gminy

odpowiedzi na pytania oferentów 1

odpowiedzi na pytania oferentów 2

przesunięcie terminu składania ofert

zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu

Odpowiedzi na pytania oferentów 3

Odpowiedzi na pytania oferentów 4

sprawozdania finansowe 2017 rok

sprawozdania finansowe I kw 2018 rok

Uchwała RIO o możliwości sfinansowania deficytu na 2018 r

odpowiedzi na pytania oferentów 5

uchwała budżetowa 2018 z załącznikami

uchwała WPF 2018 2026 z załącznikami

odpowiedzi na pytania oferentów 6

protokół z sesji otwarcia ofert

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony na zadanie: Odbiór transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stary Targ

SIWZ

ogłoszenie o zamówieniu

formularz ofertowy

grupa kapitałowa

oświadczenie

wykaz wykonanych usług

wykaz narzędzi

umowa

opis przedmiotu zamówienia

odpowiedzi na pytania oferentów 1

SIWZ poprawiony

formularz ofertowy poprawiony

wykaz wykonanych usług poprawione

wykaz narzędzi poprawiony

umowa poprawiona

opis przedmiotu zamówienia poprawiony

protokół z sesji otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyOpublikował: Grzegorz Przytuła
Publikacja dnia: 19.06.2018
Podpisał: Grzegorz Przytuła
Dokument z dnia: 29.01.2018
Dokument oglądany razy: 2 075