bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.06.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

konsultacje społeczne

Zapraszamy przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zapoznanie się z treścią aktualnie obowiązujących uchwał Rady Gminy Stary Targ odnośnie zasad sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz z projektem uchwały ustalającej maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Stary Targ miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz prosimy o zagłaszanie uwag do 30 czerwca b.r. w Urzędzie Gminy Stary Targ pokój nr 7 w godzinach pracy urzędu:

projekt uchwały.

aktualne uchwały dotyczące sprzedaży na terenie gminy Stary Targ napojów alkoholowych


ogłoszenie konsultacje transport publiczny

PZRTZ_Stary_Targ. Plan zrównoważonego rozwojupublicznego  transportu zbiorowego dla Gminy Stary Targ na lata 2016 - 2026Opublikował: Katarzyna Borsuk
Publikacja dnia: 13.06.2018
Podpisał: Paweł Kaszyński
Dokument z dnia: 13.06.2018
Dokument oglądany razy: 1 569