bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Uchwały 2012


UCHWAŁA Nr XXIV/209/2012 - Rady Gminy Stary Targ w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stary Targ dot. braku odpowiedzi na pisma

UCHWAŁA Nr XXIV/208/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

uchwała

UCHWAŁA Nr XXIV/207/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług z zakresu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

uchwała

UCHWAŁA Nr XXIV/206/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: wyrażenia zgodny na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki

uchwała

UCHWAŁA Nr XXIV/205/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

uchwała

UCHWAŁA Nr XXIV/204/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: zmian budżetu Gminy Stary Targ na rok 2013

uchwała

UCHWAŁA Nr XXIV/203/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: ustalenia wysokości zryczałtowanej miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy

uchwała

UCHWAŁA Nr XXIV/202/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

uchwała

UCHWAŁA Nr XXIV/201/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Stary Targ na rok 2013

uchwała

UCHWAŁA Nr XXIV/200/2012

Rady Gminy Stary Targ
w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej

uchwałaOpublikował: Alicja Kowalczyk
Publikacja dnia: 17.05.2018
Podpisał: Alicja Kowalczyk
Dokument z dnia: 28.08.2013
Dokument oglądany razy: 4 684