bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 05.03.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

budżet gminy

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Stary Targ za IV kwartał 2017r.- zgodnie z Rb-NDS

Opinia RIO z Gdańska w sprawie mozliwości sfinansowania planowanego deficytu budzetowego okreslonego w uchwale budżetowej Ragy Gminy Stray Targ na 2018r.

Kwartalna inmformazja o wykonaniu budżetu Gminy Stary Targ za IIIkwartały 2017- zgfodnie z Rd-NDS

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Stary Targ za II kwartał 2017r.- zgodnie z Rb-NDS

Budżet Gminy Stary Targ na 2017r.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stary Targ na lata 2017- 2026 wynikającej z planowanych i zaciągnietych zobowiązań.

Wykonanie budżetu Gminy Stary Targ za I półrocze 2016r.

Budżet Gminy Stary Targ na 2016r.

uchwała nr XII/85/2015 w sprawie uchwalenetu Gminy Stary Targ na 2016r.

Budżet Gminy Stary Trag na 2015r.

uchwała nr V/13/2015 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Stary Targ na 2015r.

_________________________________________________________________

Budżet Gminy Stary Targ na 2014r.

uchwała nr XXXII/261/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Targ na 2014r.

Budżet Gminy Stary Targ na rok 20Opublikował: Alicja Kowalczyk
Publikacja dnia: 05.03.2018
Podpisał: Katarzyna Borsuk
Dokument z dnia: 06.02.2014
Dokument oglądany razy: 3 300